Grunden för det hela.

‘Action for life2’ group have a quiet time at sunrise on Table land, Panchgani, after a silent walk up.


							I insikten om att det behövs mer än mänskligt förnuft och förmåga för att lösa vår tids stora utmaningar, betonar IofC att det finns en inre visdom som kan visa vägen. När människor lyssnar inåt efter vad som ligger dem djupt och närmast om hjärtat, leder det ofta till oväntade insikter. Många ser det som en inre röst, andra kallar det samvetet eller guds röst. Att regelbundet söka sig fram i stillhet kan öppna för sanning, kraft, inspiration och förnyelse.

Börja med sig själv.

ReflectionEtt ärligt skärskådande av egna motiv och beteenden är ofta början på en personlig förändring. Det finns olika kulturella och religiösa traditioner och värdegrunder runtom i världen både för individen och samhällslivet. Bland dem har IofC lyft fram ärlighet, osjälviskhet, kärlek och renhet som praktiska, dagliga riktlinjer för motiv och handlande.

Lyssna på andra.

2004 Caux Scholars sit and chat on the Mountain House terrace with an older person at sunset.En ärlig dialog med ömsesidig öppenhet bygger broar av förtroende och gemenskap mellan människor av samma, olika eller rakt motsatt, t o m konfliktdrabbad bakgrund. Det kan leda till läkande, samarbete och gemensam insats.

Fokuserad handling.

Hand holding a baby tortoise.
							IofC söker stärka den moraliska och andliga grunden i samhället som kan bidra till läkande och försoning där det finns konflikt, bygga broar mellan olika grupper och nationer och verka för att etik, rättvisa och transparens ska prägla den globala ekonomin. Vidare uppmuntra och inspirera till ledarskap med integritet och osjälviskt tjänande som grunden för effektiv förändring.