IofC strävar efter att inspirera och sammanföra människor för att ta sig an världsliga utmaningar med utgångspunkten från sig själva. Med insatser över hela jorden fokuserar våra olika program på strategiska bestående insatser på huvudsakligen följande tre områden: förtroendeskapande, etiskt ledarskap och hållbar livsstil. 

Förtroendeskapande

IofCs program verkar för fredsbevarande och social samsyn genom att bygga broar av tillit och försoning över meningsskiljaktigheter som skiljer människor åt.

 

Etiskt Ledarskap

IofCs program fokuserar på god styrning i alla nivåer genom att utveckla en ledarskapskultur som bygger på moralisk integritet, medkänsla och ett osjälviskt tjänande.

 

Core sector of GrampariHållbar Livsstil

IofCs program förespråkar ekonomisk rättvisa och miljömässig hållbarhet genom att inspirera till förändring av personliga motiv och beteende.

 

Madame Angelina Teny (left) marches with Madame Rebecca Nyandeng De Mabior (centre in blue), Presidential advisor and widow of the late leader, John Garang, March 8 2013Alla program

 

Relaterade Program

 

(left to right) Graeme Cordiner, Myrna Lewis, Bo Bo OoTidigare program