Tuesday, April 18, 2017

Peace Circles i Zimbabwe

Peace Circles (Fredscirklar) är ett av många av Initiatives of Changes (IofC) Internationella program. Här träffas kvinnor i små grupper lokalt för att fördjupa sin gemenskap, att tala öppet om det som känns svårt i livet men också se hur man genom egen förvandling kan inspirera andra att finna svar som befriar och helar.

I Zimbabwe har djup disharmoni drabbat mängder med familjer genom den tragiskt dåliga ekonomin i landet. Detta är en av de vanligaste sakerna som landets kvinnor måste ta itu med, säger Angie och Adelaide som är ansvariga ledare för cirklarna. Zimbabwe har 90 % arbetslöshet och när männen är arbetslösa läggs mycket tryck på kvinnorna att få mat på bordet. De säger vidare att de har två fokusområden i cirklarna: ’Förlåtelse’ och ’Vad förstör friden i hemmet’. Finansiella utmaningar leder ofta till fattigdom som i sin tur ofta stör friden i hemmet

En annan orsak som gör dessa fredscirklar så relevanta i Zimbabwe är stamkonflikterna. Angie och Adelaide bor i Gweru mitt i landet. Här finns en blandning av de två stammarna Shona och Ndebele. Nästan i varje cirkel finns det kvinnor från båda stammarna som i årtal legat i konflikt med varandra. Genom cirklarna har broar och ibland vänskap byggts mellan dessa grupper.

Under 2016 hade de 11 olika cirklar och flera uppföljningsträffar för att se hur det gått med de beslut de tagit. Flera vänner i Sverige var med och stödde detta arbete med gåvor. För 2017 har de planerat flera cirklar men också utbildningsdagar för att utbilda fler kvinnor att leda cirklar och nå ut i landet ännu mer. Deras dröm är att nå presidenten med budskapet om fredscirklarna och kunna påverka en förändring i landet precis som det hände på 1970-talet genom MRA, som IofC då hette. Web: (De har redan träffat fruar till Gwerus kommunledning. Ännu har de inte fått något gensvar men fortsätter att hålla kontakten.

De har fått mycket gensvar från deltagarna bl a en mamma som skriver och berättar hur hon och dottern fått tillbaks sin relation. En tacksam byhövding skriver: ”Ni har givit oss visdom som leder till helande. Ni har upplyst oss om det rätta sättet att leva. Tack för att ni kom till vår by för att ge oss gåvan av denna träning.)

Vill Du vara med och stödja detta arbete i Zimbabwe, sänd då Din gåva till:

Initiatives of Change-Sverige, Bg 900-6644 och skriv Zimbabwe.

Jan Franzon

 

The news article on CoP Zimbabwe is now online:
http://www.iofc.org/new-relationships-causing-ripples-zimbabwes-midlands-province