På Gång

Kalender

 

Månadsmöten och Temadagar Första lördagen varje månad

 

Pionvägen19, Sollentuna
Månadsmöten förmiddag
kl 10.30 – 12.00
Lunch 12.30
Temastyrda eftermiddagar
14.00 – 16.00¨

Varmt välkommen