Saturday, December 23, 2017

Ove Jensen, ’bonde hemma och i världen’

Ove Jensen, Trossnäs gård, Värmland, avled 22 oktober, knappa två veckor efter sin 91-årsdag. Med honom gick en djärv, nyskapande lantbrukare ur tiden, som förstått att anpassa skötseln av sin gård till lantbrukets ständigt skiftande villkor från 1950-talet och framåt.  Han hade genom åren flera förtroendeuppdrag  knutna till Värmlands lant-och skogsbruk.

25 av hans närmaste familj, barn och barnbarn samlades kring kistan i Nors kyrka utanför Karlstad till ett sista farväl en novemberdag då höstsolen fyllde koret.   De följdes av många vänner från in- och utland.

En av dem var Bertil Johansson som 1965 anmält sig hos Ove för ett arbete. På Oves fråga vad han tidigare sysslat med svarade han: ’Jag jobbar på Konsums körvfabrik i Karlstad och nu börjar jag tröttna på det jobbet och vill gärna se vart körven kommer ifrån.’ Ove läste vem han hade framför sig. Bertil Johansson stannade i många år som förman för den storskaliga gris- och koskötseln.   

Ove Jensens intresse för människor tog sig många uttryck. 1960 kom han i kontakt med idéerna kring den internationella rörelsen Moralisk upprustning/Initiatives of Change om hur alla kunde bidra till att återuppbygga Europa och världen i spåren efter andra världskrigets förödande härjningar. Ett deltagande i en världskonferens i ett av rörelsens centra, Caux i Schweiz, som han och hans fru Ingalill gjorde ledde till deras livslånga engagemang för en förändring i världen med början i enskilda människor. Särskilt tänkte han på lantbrukets ansvar för världens snabbt ökande folkmängd. Han tog upp frågan ’Kan vi försörja mänskligheten?’ med lantbrukare från olika länder som han kommit i kontakt med i Caux och under besök i andra länder.  Många kom till Trossnäs från olika kontinenter för att se och lära av vad Ove och hans familj åstadkommit.

 

’Det exempel Ove gav – att de bästa metoderna för lantbruket i förening med personlig integritet är en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med uppgiften att livnära mänskligheten’ hette det i en hälsning till familjen vid begravningen från det internationella samarbete som växt fram genom Oves initiativ och som under namn av Farmers’ Dialogue sedan 1994 hittills samlat lantbrukare i 15 länder till 24 konferenser och studiekurser.

Ove Jensen var en man utan gränser på många sätt. Generositet var ett av hans kännetecken. Dörren till Trossnäs stod öppen för bygden likaväl som för ’världen’.  Den såg han i förlängningen av individerna. Utan åthävor, utan att framhäva sig själv fann han tillfällen att öppenhjärtigt dela med sig av sina egna behov av förändring, enkelt jordnära och verklighetsanknutet som den lantman han var. Sina erfarenheter och övertygelser samlade han i en bok som han passande gav titeln ’Bonde hemma och i världen – fyra generationer under 100 år på Trossnäs gård i Värmland’.  Hans verk kommer att vara en jordmån för nya skördar långt fram i tiden.

Finn Harald Wetterfors