Vilka vi är:

Initiatives of Change (IofC) är en världsomspännande rörelse av människor av olika bakgrund och kultur som engagerar sig för förändringar i samhället med förankring i enskilda människor som är villiga att själva förändra sina motiv och beteenden.
Många av världens problem – och lösningen på dem – hör ihop med vår mänskliga natur. Rädsla, hat, ha-begär och likgiltighet kan stå i vägen för att ta itu med fattigdom, konflikter och miljöförstöring. Med vi människor kan också visa medkänsla, vara modiga och kreativa. Vi kan själva leva så som vi vill att världen ska vara.

Vad vi vill:

Bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld, där var och en i trohet mot sitt samvete kan ge sitt unika bidrag.

Vad vi gör:

Insatsen är uppbyggd kring samspelet mellan människor, oavsett om de är få eller många, i hemmen, i små eller stora grupper, genom dialog, genom kurser, genom lokala och internationella konferenser. Vi fokuserar på förtroendeskapande, etiskt ledarskap och en hållbar livsstil. Vi uppmuntrar, där tillfälle bjuds, till samarbete med teknisk och annan expertis i specifika frågor. 

Suresh Vazirani, President-IofC International:
IofC international council

Suresh är en dynamisk visionär och entreprenörsorienterad person. Han är grundare och VD för TransAsia / Erba-koncernen; Indiens största multinationella medicinska diagnostikföretag som bygger på principerna om integritet, förtroende och transparens och exporterar medicinska instrument av hög kvalitet till över 100 länder.
Han har tjänstgjort i styrelsen för IofC Indien i 20 år och tar med sig de djupa andliga rötterna av initiativ för förändring i kombination med omfattande affärs- och finansförmåga.
Suresh strävar efter att bygga vidare på IofC: s internationella identitet som en global gemenskap där nationella team, program och våra stora konferenscentra Caux och Asia Plateau alla är sammankopplade.