Vilka vi är:

Initiatives of Change (IofC) är en världsomspännande rörelse av människor av olika bakgrund och kultur som engagerar sig för förändringar i samhället med förankring i enskilda människor som är villiga att själva förändra sina motiv och beteenden.
Många av världens problem – och lösningen på dem – hör ihop med vår mänskliga natur. Rädsla, hat, ha-begär och likgiltighet kan stå i vägen för att ta itu med fattigdom, konflikter och miljöförstöring. Med vi människor kan också visa medkänsla, vara modiga och kreativa. Vi kan själva leva så som vi vill att världen ska vara.

 

 

Vad vi vill:

Bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld, där var och en i trohet mot sitt samvete kan ge sitt unika bidrag.

 

 

Vad vi gör:

Insatsen är uppbyggd kring samspelet mellan människor, oavsett om de är få eller många, i hemmen, i små eller stora grupper, genom dialog, genom kurser, genom lokala och internationella konferenser. Vi fokuserar på förtroendeskapande, etiskt ledarskap och en hållbar livsstil. Vi uppmuntrar, där tillfälle bjuds, till samarbete med teknisk och annan expertis i specifika frågor.

Omnia Marzouk, f.d. President, IofC International:

Omnia Marzouk’Inget bestående byggs utan att människor är beredda att leva annorlunda och genom exempel visa att förändringar i samhället är möjliga.’