Wednesday, 04 December, 2019

Under 18 månader har vi nu varit verksamma med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i Stockholm och Göteborg. Projektet har varit på uppdrag av och finansierat av Länsstyrelsen.

Tuesday, 03 December, 2019

Vid föreningsmötet den 16 november gav medlemmarna styrelsen en uppdrag att gå vidare med förslaget att bilda en stiftelse för att ta hand om tillgångarna och sköta bidragshanteringen. Styrelsen fick också mandat att sälja Hökviken och Pionvägen. 

Tuesday, 03 December, 2019

Vid föreningsmötet den 16 november gav medlemmarna styrelsen en uppdrag att gå vidare med förslaget att bilda en stiftelse för att ta hand om tillgångarna och sköta bidragshanteringen. Styrelsen fick också mandat att sälja Hökviken och Pionvägen. 

Wednesday, 06 November, 2019

Asylsökande kvinnor fann ljuset i mörkret på Skeppsholmen

Tuesday, 01 October, 2019

Caux-dialogen för land och säkerhet 2019

Saturday, 10 August, 2019

Allting Nytt, Sommarträff i Grebbestad 31 juli till 4 augusti.

Thursday, 08 August, 2019

Almedalsveckan 2019 på Samtalsgården

Friday, 05 April, 2019

Jag konfronterade för första gången mitt eget ”jag” (mitt ego) när en bekant frågade mig: ”kan du förlåta din fiende”? Sen lade han till: absoluta normer som renhet, ärlighet, osjälviskhet och kärlek.

Friday, 05 April, 2019

Våra vänner i Zimbabwe har arbetat med Peace circles – fredscirklar – i flera år. De har hjälpt många att lösa konflikter, både personliga och samhälleliga, och skapat nätverk mellan grupper i konflikt.

Friday, 05 April, 2019

I Göteborg har IofC kommit igång med en verksamhet som riktar sig till asylsökande.
För närvarande deltar 20 personer i aktiviteterna som äger rum två gånger i veckan i
IofCs lokal på Tredje Långgatan.

Pages