Friday, 05 April, 2019

Jag konfronterade för första gången mitt eget ”jag” (mitt ego) när en bekant frågade mig: ”kan du förlåta din fiende”? Sen lade han till: absoluta normer som renhet, ärlighet, osjälviskhet och kärlek.

Friday, 05 April, 2019

Våra vänner i Zimbabwe har arbetat med Peace circles – fredscirklar – i flera år. De har hjälpt många att lösa konflikter, både personliga och samhälleliga, och skapat nätverk mellan grupper i konflikt.

Friday, 05 April, 2019

I Göteborg har IofC kommit igång med en verksamhet som riktar sig till asylsökande.
För närvarande deltar 20 personer i aktiviteterna som äger rum två gånger i veckan i
IofCs lokal på Tredje Långgatan.

Tuesday, 12 March, 2019

Förstudien är finansierad av Viable Cities och har haft sin utgångpunkt i Urban ICT Arena, Stiftelsen Electrum och Kista Science Citys testbädd och samverkansarena för den hållbara och uppkopplade staden.

Tuesday, 12 March, 2019
Kursledare Nik Dee Dahlström, som representerar Initiatives of change, berättar för gruppen att de ska fortsätta med miniberättelser. Med hjälp av storytelling kan man synliggöra konflikter, minska främlingskap, visa önskvärda beteenden och överbrygga språkförbistringar.

Ett ljus i mörkret

Friday, 28 December, 2018

Under sommaren vidareutvecklades det vi lärt oss till The Other, en introduktionskurs som hölls i London, Frankfurt och Barcelona.

Tuesday, 09 October, 2018

Almedalen Week

Thursday, 14 June, 2018
Assad Chaftari och Haider Ammacha är medlemmar i organisationen ”Fighters for Peace”, som består av tidigare milissoldater som stred på olika sidor i det libanesiska inbördeskriget men som sedan dess har börjat arbeta för fred och försoning.

Från konflikt till hopp. (Erfarenheter från Mellanöstern)

Monday, 19 March, 2018
Zimbabwe Youth Conference

Change - from the personal to the global

Monday, 22 January, 2018

Refreshed look for Initiatives of Change

Pages