Sunday, 13 December, 2020
Photo by Joshua Ness on Unsplash

Samtalscafé som idé

Wednesday, 02 December, 2020
<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@damianpatkowski?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Damian Patkowski</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

hjärtspråket

Monday, 24 August, 2020

Gemenskapsbyggande

Thursday, 25 June, 2020
BIld av Harvey Boyd från Pixabay

Coronavirus-pandemi

Friday, 17 July, 2020

Kondoleans

Tuesday, 07 April, 2020
Credits: annca

Undersökte mänsklig dimension av hållbarhet

Wednesday, 04 December, 2019

Hur det kan vara möjligt att investera i fred!

Wednesday, 04 December, 2019

Under 18 månader har vi nu varit verksamma med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i Stockholm och Göteborg. Projektet har varit på uppdrag av och finansierat av Länsstyrelsen.

Tuesday, 03 December, 2019

Vid föreningsmötet den 16 november gav medlemmarna styrelsen en uppdrag att gå vidare med förslaget att bilda en stiftelse för att ta hand om tillgångarna och sköta bidragshanteringen. Styrelsen fick också mandat att sälja Hökviken och Pionvägen. 

Tuesday, 03 December, 2019

Vid föreningsmötet den 16 november gav medlemmarna styrelsen en uppdrag att gå vidare med förslaget att bilda en stiftelse för att ta hand om tillgångarna och sköta bidragshanteringen. Styrelsen fick också mandat att sälja Hökviken och Pionvägen. 

Pages