Välkommen till Initiatives of Change - Sverige

Våra mötesplatser ger möjlighet för människor att träffas och engagera sig i IofC-Sveriges gemensamma arbete. Hör av dig om du vill ta del av våra aktiviteter kontakta oss.