Kraftfulla verktyg för att förändra världen

IofC VOICES
Ivan Illich, en sydamerikansk företrädare för de fattiga, tillfrågades en gång om vad som var det mest effektiva sättet att förändra ett samhälle: var det genom en våldsam revolution eller genom utbildning och demokratiska reformer? Han svarade ’ingetdera’: Istället ska du berätta en ny och kraftfull berättelse, så tilltalande att den konkurerar ut de gamla myterna och blir till den som alla vill lystra till.

I många delar av världen är det väsentligt att erbjuda en ny vision av hopp som ett alternativ till en ond cirkel av uppgivenhet, rädsla, ilska och våld. Det är grundläggande att förflytta sig bortom berättelser om självuppoffrande till självuppbyggliga berättelser; att förflytta sig bortom berättelser om ’de’ och ’vi’ till inkluderande berättelser. Det är därför som alla vår kommunikation avser att förmedla hopp och återkommande utmanar konventionella uppfattningar av vad som är gängse möjligt för individuell och social transformation, bland-kulturella relationer och försoning. Berättande, ’storytelling’, används genomgående för att förmedla såväl idéer som djupa livserfarenheter.  

Filmer och video

Välkommen att följa oss på vår egen youtubekanal:

IofC-SE Voices

http://se.iofc.org/iofc-se-voices
 


FILMERNA OM NÅGON!

Filmerna om NÅGON är 10 konceptfilmer, alla är olika variationer på samma tema. De utgår från fenomenet att vi alla någon gång blir irriterade över något som vi tycker någon borde göra något åt. Men den där NÅGON brukar man inte veta vem det är. Men här dyker han/hon upp för att fixa problemet. Klicka på länken nedan för att se de filmer som har publicerats hittills:

Filmerna är gjorda på uppdrag av Initiative of Change Sverige som en del i en satsning på att använda video för att belysa grundläggande värderingar inom organisationen, på ett underhållande och lättsamt sätt. Mer info om IofC sverige via länken nedan. Förutom att du kan titta på filmerna och sprida dom via sociala media så finns det även möjlighet att vara med i en tävling där du skapar din egen NÅGON‐film. Mer fakta om detta om du klickar på länken nedan.


IofC Filmpaket.

IofC Sweden films1 juli – 31 december 2013

8 st spelfilmer bl.a. ”Männen från Rio” Korsväg” Frihet” Orkanen”
”Livets Höjdpunkt” Peter Wieselgren” normal pris 100 kr/ st
32 dokumentärfilmer Insatser i -Europa,
-Afrika, -Sydamerika, -Asien och -Nord Amerika

normal pris 120 kr/Dvd låda, från resp. världsdel
DVD skivor i händigt format på svenska och engelska
8 st spelfilmer, 32 st filmer från 5 världsdelar

för erbjudande 1200 kr
(7 paket finns, fler kan beställas)

Beställning sker per brev eller mail.
Information om filmer, dokumentärer och priser.

Pionvägen 19, 191 47 Sollentuna, 08 365524
Mailkontakt


Imamen och Pastorn

The Imam and the Pastor DVD coverIMAMEN OCH PASTORN är en 40 minuters dokumentärfilm ’från hjärtat av Nigeria’. Utvecklingen som beskrivs i filmen tog sin början på 1990-talet men de båda huvudagerande, pastor James Wuye och imam Muhammad Ashafa, har fortsatt och fortsätter sin gemensamma insats inte bara i Nigeria. Sedan de tidigare häftigt bekämpat varandra men genom försoning funnit ett sätt att samarbeta har de kallats till många länder för att berätta om sina ansträngningar att överbrygga klyftorna mellan muslimer och kristna i sitt eget land. Nigeria har under senare år skakats av många slitningar mellan de båda trosgrupperna.

’Imamen och Pastorn’ har redan visats minst två gånger på SVT och har också översatts till en rad språk. Den fick sin världspremiär i FN-byggnaden i New York och har också visats i det engelska parlamentet.

DVD med svensk text. Alternativa texter på samma DVD: engelska franska, holländska, tyska.
Front cover of An African Answer DVDEn ny DVD (40 min) kallad An African Answer berättar om en insats av Imamen och Pastorn för att medla mellan olika fraktioner i Kenya efter de blodiga valen där 2007. Text: engelska och. swahili
De båda dokumentärerna finns att köpa genom
IofC-S.org via 
Email

Pris (inkl porto) Imamen och Pastorn 122:-
An African Answer 222:-
Båda filmerna tillsammans: 300:-
Betalning via postgiro 35 70 30 – 6. Vg ange på talongen vad köpet gäller