Farmers DialogueLantbrukardialog har vuxit fram ur yrkesverksamma lantbrukare från många olika länder som inom IofC träffats och hittat nya vägar till ett mer hållbart förhållningssätt och brukande. De har tillsammans brottats med globala problem vilket resulterat i att de involverats i många aktuella processer såsom Europeiska Unionen, utveckling av den asiatiska mejerinäringen, lantbruksutveckling i Afrika såväl som i Östeuropa.

Omvärlden ser bönderna endera som en underlägsen minoritet eller som en stor majoritet kämpades för en enad röst. Trots stora skillnader i förutsättningar och klimat så finns där ett gemensamt språk för de människor som brukar jorden. Sedan tidigt nittiotal har vi sett fördelarna av att arrangera det som vi kallar för lantbrukardialog. De har som målsättning att skapa ett gemensamt mål och syfte baserat på gemensamma värderingar för jorden, miljön och familjeliv. I ett vidare perspektiv omfattar detta ny teknik och utveckling som kan skänka bönderna stabilitet och kanske också ge en ny inriktning av mänsklighetens samhälle.

The man who stopped the desert

 
The man who stopped the dessert; intervju i Caux sommarkonferens:

 
Matskandalen är också ett angeläget ämne:

 
Food memories

För ytterligare information – följ länk till deras hemsida.