Initiatives of Change - Sverige

Skolvägen 14, 905 83 Umeå
Tel: 070-396 7594
E-post: iofc.sverige@iofc.org

 


Styrelse:

Edward Peters (ordförande)

Göteborg
Tel: 076-2842319
Email: edward.peters@iofc.org

Jag har arbetat för och med Initiatives of Change i nästan 50 år, i över 50 länder. Bland annat initierade jag och drev projekt i Öst- och Västeuropa. Jag har också ansvarat för IofC:s internationella internetutbud. Åren 2010-2014 var jag vice vd för IofC international. Jag är engelsman, gift med en svenska och har bott på på den svenska Västkusten i åtta år.

 


Håkan Ahlman

Skolvägen 14
905 83 Umeå
Tel: 070-396 7594
Email: hakan.ahlman@gmail.com

Håkan Ahlman har varit i kontakt med IofC sedan sin uppväxt i Finland på 50-talet och varit aktiv i rörelsen under flera år. Han är civilekonom och har arbetat i 30 år på ledningsnivå i privat, kooperativ och kommunal regi. Håkan är med i styrelsen för IofC sedan september 2014. Han är gift och bor i Umeå.Valerie Tikkanen

Göteborg 
Tel:070-5553146
Email: valerie@ati-teknik.se

Jag kom i kontakt med IofC som 16-åring och blev fascinerad av budskapet att om du vill förändra världen måste du börja med dig själv. Jag har försökt följa min inre röst under de olika arbeten jag haft. Jag leder fredscirklar (Peace Circles) och återkommer nu till styrelse efter två års uppehåll.

 Emma Åkerlund

Blomgatan 18
169 60 Solna
Tel: 073-969 0208
Email: emma.akerlund962@gmail.com

Emma är utbildad civilingenjör i teknisk biologi och arbetar nu som doktorand på Karolinska institutet med cancerforskning. Hon är intresserad av både kroppslig och själslig hälsa samt hälsa för miljön. Hon intresserar sig mycket för personlig och andlig utveckling, speciellt genom meditation.

 

Camilla Nelson

Norge
Tel:+4798426727
Email: camilla.nelson@iofc.org

Jag är norsk och bor i Norge med min svenska make Axel Nelson. Vi har 3 söner som numera är vuxna. Jag jobbar halvtid som lärare i medier och kommunikation på ett gymnasium i Drammen, staden där vi bor - och halvtid med Initiatives of Change. De senaste fyra åren var jag del av IofC Internationals International Council, och försökt där att ha omsorg om och ta ansvar för vårt arbete i Europa. Genom att vara med i den Svenska IofC-styrelsen hoppas jag stödja våra försök at få till ett närmare samarbete mellan de nordiska länderna.
 


Suppleanter:

Elisabeth Johansson

Kungslena, Källegården 2
521 62 Stenstorp
Tel: 070-497 4951
Email: elisabeth_johansson12@hotmail.com

Elisabeth är nu pensionerad sjuksköterska. Under hennes uppväxt var hon mycket i kontakt med IofC i olika sammanhang. Hon vill nu vara med i styrelsen för att sprida IofCs idéer.
Samia Djama

Magnusvägen 5B
177 31 Järfälla
Tel: 070-017 0674
Email: samiadjama@hotmail.com

 

 

Hannu Laaksonen

Kalasääksentie 3 D 43
FIN-02621 Espoo, Finland
Tel: +358 44 03 08 610
Email: hannu.laaksonen@espoo.fi


 


Verksamhetsrådet:

Per Hörberg                

Stockholm
Tel: 070-4888430
Email: perhrberg@gmail.com

Jag arbetar som management coach sedan 1995. Uppdragen handlar om att hjälpa chefer att bli ledare, grupper att bli team och organisationer att bli mer effektiva. För mig är det en stor skillnad att vara produktiv och att vara effektiv. Samhället tenderar att belöna och uppmärksamma det produktiva. Då syns det ”hur duktig man är”. Inte minst genom att en är så upptagen och inte har tid i kalendern. Produktivitet betyder alstringskraft och det betyder att mycket blir gjort. Företagen i världen producerar massor med varor baserat på detta synsätt. Men det börjar nu bli uppenbart att det skadar fundamentet för liv på jorden och inte verkar vi bli lyckliga heller, ens i det korta tidsperspektivet.

Tatiana Sokolova

Sollentuna
Tel: 070-0174340
Email: tatiana.sokolova@hotmail.co.uk

Tatiana Sokolova är samhällsvetenskaplig forskare och specialist inom hållbar utveckling. Hon har varit i kontakt med IofC sedan hon var 17 år och arbetat som volontär för Foundations for Freedom och Novosibirsk Youth Humanitarian Initiative, bägge avknoppningar till IofC. Vidare har hon verkat för UK Schools Program och i vårt konferenscenter, Caux-Schweiz som Team Leader och sedan International Coordinator of ’Trust and Integrity in Global Economy’.


Maj-Lis Koivisto

Stockholm
Tel: 070-0209029
Email: maj-lis@ordbruk.com

Jag är journalist i grunden och kom i kontakt med IofC för något år sedan genom min sambo. Jag har sedan jag var ung på olika sätt varit aktiv i verksamheter som arbetar för mänskliga rättigheter, solidaritet med utsatta människor, global social rättvisa och miljöfrågor. IofC:s grundvärderingar tilltalar mig och jag sitter sedan 2018 i verksamhetsrådet och är också en del av kommunikationsgruppen.


 


Medarbetare:
 

Hassan Mohamud 

Sollentuna
Tel: 08-365 524
Email: hassan.mohamud@iofc.org

Är lärare i botten och har ett stort intresse i utbildning som vägen för att bygga ett nytt samhälle där demokrati, mänskliga rättigheter och fred genom försoning kan bli verklighet! Arbetade volontärt i Somalia för att bygga upp samhällsfunktioner, såsom skolor, lag och rättsväsendet och är fortsatt engagerad för fredsutveckling där med matproduktion, trädplantering och säkrad vattenförsörjning.

Nik Dahlström

Märsta
Tel: 070-5805958
Email: nik.dahlstrom@iofc.org

Nik är konstnärlig ledare och pedagog med fokus på kulturens kraft i samhällsbyggande processer för social hållbarhet. Med avstamp från scenkonsten, konstnärliga gestaltningar och läkande berättande använder han drama som verktyg för personlig utveckling, inre ledarskap och personlig förvandling. I skapande processer verkar han internationellt främst för barn och ungas välbefinnande i sökandet efter en inre kompass och sin unika potential.


Rishabh Khanna

Sollentuna
Tel: 073-9613686
Email: rishabh.khanna@iofc.org

Rishabh är en av grundarna av EnvirohealthMatters, en del av FN: s ramkonvention om klimatförändringar. Han är en av personerna bakom TIGE konferenserna vid IofC konferenserna i Caux/Schweiz som handlar om Förtroende och integritet i den globala ekonomin. Rishabh har producerat en bok "Surging beyond the bottom line” om social innovation och hur en välintegrerad ledning kan bli ett holistiskt ramverk för att starta och vidareutveckla ett socialt initiativ.