Initiatives of Change - Sverige

PionvägenPionvägen 19, 191 47 Sollentuna,
tel: 08-36 55 24,

Skriv till oss

Styrelse:

Antero

Antero Tikkanen (ordförande)

Nostravägen 19
417 43 Göteborg
070-521 3146
antero@ati-teknik.se

Jag träffade människor i rörelsen när jag som 21-åring sökte en mening med tillvaron. Jag fångades direkt. Utmaningen med moraliska normer på det personliga planet ledde till erfarenheter som satte bestående spår i mitt liv. Under 10 år verkade jag sedan som volontär i många länder och kunde ge vidare mina erfarenheter av personlig förvandling. Film och teater användes för att 

sprida budskapet och där kunde jag även bruka mina tekniska kunskaper. Jag kände mig sedan kallad att gå tillbaka och arbeta inom industrin. Jag var verksam i 35 år först som ingenjör på ASEA/ABB och sedan som egen företagare tills det blev dags att trappa ner. Jag får dock fortfarande uppdrag där mina erfarenheter behövs.
 

Håkan Ahlman (kassör)

Skolvägen 14
Håkan Ahlman (ordinarie)905 83 Umeå
070-396 7594
hakan.ahlman@gmail.com

Håkan Ahlman har varit i kontakt med IofC sedan sin uppväxt i Finland på 50-talet och varit aktiv i rörelsen under flera år. Han är civilekonom och har arbetat i 30 år på ledningsnivå i privat, kooperativ och kommunal regi. Håkan är med i styrelsen för IofC sedan september 2014. Han är gift och bor i Umeå.

 

 

 

Mustafa Ahmed

Kista, Stockholm 
mustafa.y.ahmed@gmail.com

 

 

 

Hannu Laaksonen   

Kalasääksentie 3 D 43
FIN-02621 Espoo, Finland
+358 44 03 08 610
hannu.laaksonen@espoo.fi

 


Samia Djama (ordinarie)

Magnusvägen 5B
177 31 Järfälla
070-017 0674
samiadjama@hotmail.com


 

Suppleanter:

Elisabeth Johansson 

Elisabeth Johansson

Kungslena, Källegården 2
521 62 Stenstorp
070-497 4951
elisabeth_johansson12@hotmail.com

Elisabeth är nu pensionerad sjuksköterska. Under hennes uppväxt var hon mycket i kontakt med IofC i olika sammanhang. Hon vill nu vara med i styrelsen för att sprida IofCs idéer.Emma Åkelund

Blomgatan 18
169 60 Solna
073-969 0208
emma.akerlund962@gmail.com

Emma är utbildad civilingenjör i teknisk biologi och arbetar nu som doktorand på Karolinska institutet med cancerforskning. Hon är intresserad av både kroppslig och själslig hälsa samt hälsa för miljön. Hon intresserar sig mycket för personlig och andlig utveckling, speciellt genom meditation.Ahmed Egal 

Flygarvägen 29

Ahmed Egal175 69 Järfälla
070-440 8830
ahmed.egal@kunskapsutvecklinginorden.se 


Medarbetare:

Hassan MohamudHassan Mohamud
Sollentuna
Tel: 08-365 524
Email

Är lärare i botten och har ett stort intresse i utbildning som vägen för att bygga ett nytt samhälle där demokrati, mänskliga rättigheter och fred genom försoning kan bli verklighet! Arbetade volontärt i Somalia för att bygga upp samhällsfunktioner, såsom skolor, lag och rättsväsendet och är fortsatt engagerad för fredsutveckling där med matproduktion, trädplantering och säkrad vattenförsörjning.

 

Nik DahlströmNik Dahlström
Märsta
tel: 070-5805958
Email

Nik har varit verksam som konstnärlig ledare/pedagog specialiserad mot arbete med barn och ungdom. Han har en stor passion för berättelsens kraft i olika konstnärliga gestaltningar och genom den drivkraften till förändringsprocesser. Han har också ett internationellt engagemang runt kulturens skapande kraft i socialt entreprenörskap.

 

Rishabh Khanna
Sollentuna
tel: 073-9613686
Email

Rishabh är en av grundarna av EnvirohealthMatters, en del av FN: s ramkonvention om klimatförändringar. Han har en fil mag i ekonomisk utveckling, diplom i miljörätt, internationell rätt och diplomati samt brinner för tillämpning av principen om social biohärmning i den globala ekonomin samt vårt kollektiva förhållande till Moder Jord. Rishab är upphovsman till flera utbildningar i Indien och Europa, nu senast "Agenter för en hållbar framtid". Han är en av personerna bakom TIGE konferenserna vid IofC konferenserna i Caux/Schweiz som handlar om Förtroende och integritet i den globala ekonomin. Rishabh har producerat en bok "Surging beyond the bottom line” om social innovation och hur en välintegrerad ledning kan bli ett holistiskt ramverk för att starta och vidareutveckla ett socialt initiativ.

 

Webmaster

Nik Dahlström
Email