Initiatives of Change - Sverige

Skolvägen 14, 905 83 Umeå
Tel: 070-396 7594
E-post: iofc.sverige@iofc.org


Styrelse:

Edward Peters (ordförande)

Göteborg
Tel: 076-2842319
Email: edward.peters@iofc.org

Jag har arbetat för och med Initiatives of Change i nästan 50 år, i över 50 länder. Bland annat initierade jag och drev projekt i Öst- och Västeuropa. Jag har också ansvarat för IofC:s internationella internetutbud. Åren 2010-2014 var jag vice vd för IofC international. Jag är engelsman, gift med en svenska och har bott på på den svenska Västkusten i åtta år.

 


Håkan Ahlman

Skolvägen 14
905 83 Umeå
Tel: 070-396 7594
Email: hakan.ahlman@gmail.com

Håkan Ahlman har varit i kontakt med IofC sedan sin uppväxt i Finland på 50-talet och varit aktiv i rörelsen under flera år. Han är civilekonom och har arbetat i 30 år på ledningsnivå i privat, kooperativ och kommunal regi. Håkan är med i styrelsen för IofC sedan september 2014. Han är gift och bor i Umeå.Valerie Tikkanen

Göteborg 
Tel:070-5553146
Email: valerie@ati-teknik.se

Jag kom i kontakt med IofC som 16-åring och blev fascinerad av budskapet att om du vill förändra världen måste du börja med dig själv. Jag har försökt följa min inre röst under de olika arbeten jag haft. Jag leder fredscirklar (Peace Circles) och återkommer nu till styrelse efter två års uppehåll.

  

Camilla Nelson

Norge
Tel:+4798426727
Email: camilla.nelson@iofc.org

Jag är norsk och bor i Norge med min svenska make Axel Nelson. Vi har 3 söner som numera är vuxna. Jag jobbar halvtid som lärare i medier och kommunikation på ett gymnasium i Drammen, staden där vi bor - och halvtid med Initiatives of Change. De senaste fyra åren var jag del av IofC Internationals International Council, och försökt där att ha omsorg om och ta ansvar för vårt arbete i Europa. Genom att vara med i den Svenska IofC-styrelsen hoppas jag stödja våra försök at få till ett närmare samarbete mellan de nordiska länderna.
 

Hannu Laaksonen

Kalasääksentie 3 D 43
FIN-02621 Espoo, Finland
Tel: +358 44 03 08 610
Email: hannu.laaksonen@espoo.fi

 

 


Suppleanter:

Elisabeth Johansson

Kungslena, Källegården 2
521 62 Stenstorp
Tel: 070-497 4951
Email: elisabeth_johansson12@hotmail.com

Elisabeth är nu pensionerad sjuksköterska. Under hennes uppväxt var hon mycket i kontakt med IofC i olika sammanhang. Hon vill nu vara med i styrelsen för att sprida IofCs idéer.


 

 

Tatiana Sokolova

Sollentuna
Tel: 070-0174340
Email: tatiana.sokolova@hotmail.co.uk

Tatiana Sokolova är samhällsvetenskaplig forskare och specialist inom hållbar utveckling. Hon har varit i kontakt med IofC sedan hon var 17 år och arbetat som volontär för Foundations for Freedom och Novosibirsk Youth Humanitarian Initiative, bägge avknoppningar till IofC. Vidare har hon verkat för UK Schools Program och i vårt konferenscenter, Caux-Schweiz som Team Leader och sedan International Coordinator of ’Trust and Integrity in Global Economy’.