Centres

Mountain House, CauxÅr 1946 öppnade Caux - Schweiz, sina dörrar för att bli den gemensamma internationella konferensanläggningen för Initiatives of Change, kompletterande den då redan etablerade Mackinac Island, Great Lakes i Nordamerika. Varje sommar attraherar Caux mellan 1400 och 2000 människor från alla samhällsskikt till att bli en del av en kontinuerlig programserie som tar sig an specifika ämnen. Det är i Caux som många av IofCs olika program utvecklas. 

 

Asia PlateauAsia Plateau i Panchgani - Indien, är en annan internationell konferensanläggning. Uppförd 1967, och sedan dess hålls där kurser i karaktärsutveckling under hela året för folk inom industri, militär, och ideella organisationer, såväl som för skolor, universitetsstuderande och familjer.

 

 

Vid Armagh i Melbourne, erbjuder IofCs Australien-Stillahavscenter en upplevelse av kommunitet och regelbundna konferenser, möten samt kurser för ungdomar. Läs mer om Armagh på IofCs Australienska hemsida.

 

 

Sítio São Luiz

Ursprungligen byggt som en stor familjebostad, är Sitio São Luiz nu IofCs konferensanläggning i Latinamerika. Den förvärvades 1965 genom stora uppoffringar från många människor som gav pengar och sin frivilliga tid, drev insamlingsaktioner och lagade måltider tillsammans; allt för att samla in de nödvändiga resurser som behövdes. Varje år tar det emot besökare från alla delar av samhället; från näringslivet, kommunala representanter, fackföreningsfolk, studenter, affärsmän och religiösa ledare. De deltar i en mängd olika program, inklusive evenemang som drivs av IofC (t.ex. det årliga ’Meeting of the Americas’), och andra evenemang som drivs av likasinnade grupper som hyr centret. Genererade inkomster används till underhåll och förbättring av själva anläggningen. Sitio São Luiz existerar specifikt för att tillhandahålla en kursgård och evenemangsplats för att sprida och förankra IofCs idéer till alla människor, och särskilt då Latinamerikas folk.

Foto Caux av Chris Down, foto Armagh av Chloe Jiang, foto Sitio São Luiz av Alline Serpa.