Friday, May 1, 2020


Kärra vänner!

Natten mellan 30 juni och 1 juli blev Mohamud Kullanes son, Salman Kullane, brutalt skadad i Tensta. Han hittades medvetslös på Skäftingsbacken, nära där IoFCs kontor låg tidigare. Sonen har avlidit den 7 juli till följd av sina skador. Vi är alla ledsna över sonens död och tänker på familj Kullane.

Mohamud Kullane är förtillfälligt i Somali pga råddande omständigheterna är det svårt för honom att komma till Sverige med kort varsel. Han försökar komma så fort han kan.

Hassan och Abdille har besökte familjen torsdagen den 9 juli.
Abdille Abdullahi, Hassan Mohamud.