Integritetspolicy

 

Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Denna har bland annat till syfte att skydda dina personuppgifter.

Den ideella föreningen Initiatives of Change – Sverige, med organisationsnummer 802002 3357, värnar om din personliga integritet. Vi skyddar dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen av dem följer gällande lagstiftning. 

 

Vi lagrar dina personuppgifter i följande situationer: 

 

• när du engagerar dig som frivillig

 

• när du kontaktar oss

 

• när du prenumererar på våra nyhetsbrev

 

• när du blir medlem i föreningen

 

• när du skänker en gåva

 

• när du deltar i ett upprop eller annan form 

av namninsamling

 

• när du besöker våra digitala kanaler, 

exempelvis webbplatsen och sociala medier. Det samlar vi in trafikdata, platsdata, och annan kommunika-tionsdata samt spårbarhets-identifikation, exempelvis cookies, IP-adress, typ av enhet, operativ-system, region, språk-inställning och webbläsare som används samt tid och längd för besöket och den interaktion som gjordes.

 

 

De personuppgifter vi lagrar kan se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss. För att kunna fullfölja våra skyldigheter som förening behöver vi till exempel ha ett medlemsregister. 

Vi behöver ha kontakt-uppgifter för att kommunicera med dem som är intresserade av det vi gör. 

 

Följande uppgifter kan bli aktuella att spara:

 

• Person- och kontaktuppgifter: namn, mobiltelefonnummer, mejladresser, postadress.

 

• Betalningsuppgifter som bankkontonummer.

 

Vi sparar uppgifterna bara så länge som det är nödvändigt för att kunna upprätthålla den relation som du har valt att ha med oss.

 

Vi lagrar ingen annan information om dig än det vi har angett här. Informationen kommer bara att användas i det syfte som du själv har valt att få. Observera dock att vi behåller rätten att kontakta dig när det finns ett berättigat skäl för det.

 

Du har rätt att få en komplett uppsättning av de uppgifter som vi har om dig, och du kan också be oss ta bort dig helt från vår databas. Det kan då innebära att vi inte längre kan kommunicera med dig.

 

På webbplatsen används cookies eller liknande teknik för att samla in information om ditt besök. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Informationen hjälper oss att förbättra din upplevelse av webbplatsen genom att minska tidsåtgången.

 

Genom att godkänna denna integritets-policy och använda webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar cookies fungerar inte webbplatsen optimalt.

Integritetspolicy som PDF