Imam Muhammad Ashafa (from the film 'The Imam and the Pastor')Imamen och Pastorn är en 40 minuters dokumentärfilm ’från hjärtat av Nigeria’. Utvecklingen som beskrivs i filmen tog sin början på 1990-talet men de båda huvudagerande, pastor James Wuye och imam Muhammad Ashafa, har fortsatt och fortsätter sin gemensamma insats inte bara i Nigeria. Sedan de tidigare häftigt bekämpat varandra men genom försoning funnit ett sätt att samarbeta har de kallats till många länder för att berätta om sina ansträngningar att överbrygga klyftorna mellan muslimer och kristna i sitt eget land. Nigeria har under senare år skakats av många slitningar mellan de båda trosgrupperna.

 

Här lever hoppet i Boko Harams Nigeria

Expressen och Dagen har skrivit en artikel om Imamen och Pastorn.

Präst James Movel Wuye (väntre) och Imam Muhammed Nurayn Ashafa från Nigeria (Bilde av Joanna Margaritte)

Torbjörn Selander rapporterar från Kaduna hur nedbrända moskéer kantar ena sidan av en gata och demolerade kyrkor den andra. Men det finns ändå hopp. Två tidigare fiender arbetar nu tillsammans . ”Utan dialog kan vi aldrig nå fred”, säger pastor James Movel Wuve, ett uttalande stött av hans vän Imam Muhammad Nurayn Ashafa. Han refererar till deras gemensamma arbete med det muslimskt-kristna meditationscentret i Kaduna där försoningsarbete koordineras över Nigeria.

www.expressen.se/nyheter/har-lever-hoppet-i-boko-harams-nigeria/

Imam and Pastor in Sweden’Imamen och Pastorn’ har redan visats minst två gånger på SVT och har också översatts till en rad språk. Den fick sin världspremiär i FN-byggnaden i New York och har också visats i det engelska parlamentet.

 

DVD med svensk text. Alternativa texter på samma DVD: engelska franska, holländska, tyska.

En ny DVD (40 min) kallad An African Answer berättar om en insats av Imamen och Pastorn för att medla mellan olika fraktioner i Kenya efter de blodiga valen där 2007. Text: engelska och. swahili
De båda dokumentärerna finns att köpa genom
IofC-S.org via
Email

Pris (inkl porto) Imamen och Pastorn 122:-
An African Answer 222:-
Båda filmerna tillsammans: 300:-
Betalning via postgiro 35 70 30 – 6. Vg ange på talongen vad köpet gäller