Tuesday, June 16, 2015
Author: 

Hopp i Järva Försoningsprogrammet

Ett land som har haft fred i över 200 år, har börjat se några interna och kommunala spänningar under de senaste åren, förstärkt av upploppen i Tensta och Husby. Vi i IofC Sverige vill föra fram vår erfarenhet av brobyggande och försoning både från Sverige, men också från program som "Hope in the cities" (http://www.us.iofc.org/hope-in-cities-iofc), i USA och "Sustainable communities programme" i England (http://www.uk.iofc.org/sustainable-communities-programme) in i den nuvarande situationen i Järva regionen.

Vi vill underlätta en ärlig dialog i de drabbade samhällena i Järvaregionen i Stockholm med förhoppning on att dessa dialoger ska tillåta människor att dela sina innersta utmaningar, rädslor men också drömmar samt framtidshopp. Målsättningen med denna dialog är att förflytta samhället från skuldbeläggande till konstruktivt åtgärdstagande.

Den 22:de Augusti 2015, kl 9-12, ska vi underlätta en Hopp i Järva tränning session och ett försoningsprogram, under leding av Hassan Mohamud, Rishabh Khanna och Ulrica Fritzson.

 Klicka här för att ladda ner vår affisch: HOPP I JÄRVA & FÖRSONINGSPROGRAMMET