Thursday, December 8, 2016

LEK – LÄR - LYSSNA 

 

I början av 2016 fick Harry Månsus, författare och baptistpastor, idén om att ordna ett event som skulle profilera IofC – Initiatives of Change arbete. Han inspirerades av IofC "Hopp i Järva" programmet, som arbetar för att överbrygga etniska och kulturella skillnader i Stockholm, och önskade upptäcka mer om IofC:s arbete. Efter ett besök i Caux, IofC:s konferenscenter i Schweiz, drog Harry och hans hustru Lea slutsatsen att effekterna av IofC:s (tidigare Oxfordgruppen och Moralisk Upprustning/MRA) arbete är underskattad i Sverige och han ville profilera IofC på nytt.

 

Ett internationellt event planerades av Harry tillsammans med ett team från IofC Sverige – IofC-S. Kyrkliga ledare och IofC representanter inbjöds till en långhelg i olika delar av Stockholm: vid St Eugenia katolska kyrka, Tensta Misssionskyrka och Kista folkhögskola i Järva. Järva är känd för sina etniska och kulturella skillnader och arbete pågår för att överbrygga detta polariserade samhälle. Baptisternas folkhögskola och IofC-S var till exempel mentorer för Kista folkhögskola, en islamisk folkhögskola, och nu agerar i sin tur Kista folkhögskola som mentor för en judisk folkhögskola i Kista.

 

Divali, en indisk ljusfestival som traditionellt symboliserar hopp i mörka eller svåra tider välkomnade en lokal och global grupp om 40 personer. Maten tillagades kollektivt av vänner från Indien, Afghanistan och Palestina och middagen serverades i IofC-S:s center i Sollentuna.

 

Dagen därpå introducerade Harry Månsus temat "En andlig Golfström som ger Norden liv" vid St Eugenia Kyrkan. I sin inledning berättade Månsus hur AA - Anonyma Alkoholister inspirerats av Oxfordgruppen och att 1 000 AA-relaterade gruppmöten nu äger rum i Stockholm varje månad.

 

Oxfordgruppens arbete tog sedan namnet Moralisk Upprustning och senare Initiatives of Change. För att beskriva grunderna i MRA / IofC och dess räckvidd, hade Månsus bjudit in två gäster från Norge: Camilla Nelson, medlem i IofC:s internationella råd och hennes far Jens J. Wilhelmsen, en veteran med erfarenhet från MRA / IofC arbete på fyra kontinenter. Bland övriga talare vid evenemanget var Pater Rainer Carls S.J. och Torbjörn Freij från Fira Recovery rörelsen i Sverige.

 

Rob Corcoran från IofC-USA, träffade samtidigt en grupp företagsledare för att berätta om "Hope in the Cities" ett program som katalyserar försoning i USA:s stadskärnor. Flera deltagare önskade därefter vara med om att förverkliga ett liknande arbete i Sverige. Per Hörberg, värd för händelsen, var tidigare chef på bland annat Ikea och är numera coach och facilitator för svenska företagsledare. 

 

Senare under samma dag, hölls ett tvåtimmars seminarium om IofC. Ingrid Franzon och Harry Ferngren var bland de som berättade hur ursprungsarbetet med Oxfordgruppen nu fortsätter internationellt genom IofC och 12-stegsarbete och som därmed bidrar till att bygga tillit och fred såväl lokalt som globalt. Deltagare från Somalia, Zambia, Pakistan, Danmark, Norge, USA och Storbritannien berättade hur IofC:s tradition att bygga tillit fortsätter leda till försoning i hela världen.

 

Under helgen ingick även två event i Stockholms Järvaområde där mer än 60 000 personer från 140 länder bor. Järva uppfattas av många svenskar vara avlägsen, både geografiskt och kulturellt. Lokalbefolkningen upplever att man inte lyssnas till vilket lett till komplexa sociala ifrågasättande, upplopp och kriminalitet. "Hopp i Järva" är ett program, en process och strategi att jobba inifrån. Programmet har pågått i snart 3 år och har USA:s ”Hope in the Cities” som förebild. Målet har varit att hjälpa Järvabor upptäcka det som kan åtgärdas för att skapa en fredligare vardag, familj och skola.

 

En workshop och festivaldag över generationsgränserna hölls på Kista folkhögskola lördagen 22 oktober. Rob Corcoran introducerade ”Hope in the Cities” koncept av ärlig dialog, läkande av historia och sårade minnen. Det ledde till livliga bordssamtal mellan de 65 närvarande. Det fanns flera deltagare från Somalia och Eritrea som uppskattade metoderna som de fick prova på. Victoria Ahlman spelade gitarr och ledde en grupp som bland annat sjöng låten "Gå en mil i en annans mockasiner". Efter en generationsöverskridande lunch deltog alla i interaktiva förtroendelekar som leddes av Kjersti Webb och Nik Dahlström. Dagen avslutades med en stilla stund och öppen dialog, ledd av Per Hörberg.

 

Helgens event fortsatte sedan i Tensta Missionskyrka där Cai Berger predikade om hur hans medkänsla för människor från andra religioner har vuxit genom sin vänskap med Hassan Mohamud, en av grundarna av "Hopp i Järva". Detta följdes av Camilla Nelson som berättade om försoning inom hennes familj, detta följt av en paneldiskussion kring att bygga tillit mellan generationer. Några av ungdomarna delade utmaningarna som de upplever med att vara unga invandrare och att växa upp bland olika stereotyper.

 

Helgens händelser avrundades i Spånga-Tensta stadsdel som stod värd till en dialog om hur ”Hope in the Cities " lett till stora politiska förändringar och strukturförändring. Corcoran delade tillitens fyra hörnstenar:

  • Självkännedom: att förstå partiskhet/fördomar, de vitas privilegium, och vårt behov av egenvård.
  • Läka historien och sårade minnen: genom att gå igenom historien tillsammans och lyssna till de ’heliga’ berättelser som inkluderar alla i samhället.
  • Dialog och ärlig diskussion: baserat på folkbokföring och statistik.
  • Långsiktiga relationer: bortom projektets tidsbegränsande format.

 

Några av de utmaningar som förmedlades från Spånga-Tensta stadsdel var hur diskriminering återspeglas av det faktum att 50 % av de barn som bor i Tensta lever i fattigdom. Detta står sedan i stor kontrast till hur regionens välbeställda också känner sig försummade. Så förtroende måste byggas på flera fronter och plan av olika verksamma organisationer i området.

 

För att summera; den här veckan har varit inspirerande och många känner att arbetet som inletts med "Hopp i Järva" är högst relevant nu i samband med flyktingkrisen. Vi som bor i Norden bör fortsätta samarbeta för att bygga förtroende och tillit utöver institutionella, etniska och generationsmässiga klyftor.

www.hopeinjarva.info

Facebook Page