IofC är internationellt involverade i flera olika fredsbevarande projekt i Afrika. Beyond Forgiving är ett av dem. Svenska IofC är speciellt engagerade bland annat i ett Somaliaprojekt. Mer om detta inom kort.

 

Initiatives of Change – Sverige i samarbete med Forum Syd

Under många år har somalier strömmat in i Sverige undan krig och förstörelse i sitt hemland. Men idag har ett ljus tänts i den mörka tunneln. Ett hopp om att något nytt håller på att växa fram.

Hassan Mohamud är en av de många somalier som kom till Sverige. Han har nu varit här i över 30 år och har både tänkt och arbetat för uppbyggande av freden i sitt hemland.  Idag är han ansvarig för Initiatives of Change – Sveriges satsning för fred och försoning i Somalia tillsammans med Forum Syd. Deras samarbete började redan i början av 2000 talet, när Hassan gjorde regelbundna besök till Somalia både för att se vad han kunde göra för samhället och besöka sin släkt. Vid ett tillfälle träffade han representanter för Forum Syd och kunde hjälpa dessa att få kontakt med nyckelpersoner.  Samarbetet fortsatte i mindre skala, men under 2012 började de stora insatserna med en planläggning för flera år framåt.   

Först med en förstudie år 2011 och sedan en uppföljning under senare delen av året 2012. Den 11 mars 2013 åkte Hassan åter till Somalia för att samordna arbetet med de lokala kvinnoorganisationerna vi har kontrakt med. Huvudinriktningen är att inspirera lokalbefolkningen att ta ansvar, ge dem utbildning och uppmuntran och hjälpa till att skapa en infrastruktur att bygga vidare på. Ett nära samarbete med ett universitet har öppnat dörrar med stora möjligheter för framtiden.

Somalia peace project with the Swedish IofC and Hassan Mohamud (Photo: Web graphic)

Hassan kommer också att hålla kurser där han förmedlar egna erfarenheter med etiska och moraliska principer som grund för att skapa förtroende och tillit. 

En av höjdpunkterna under Hassans besök i Somalia är att Imamen och Pastorn från Nigeria (de besökte Sverige för två sedan) kom för att göra en insats och bygga broar mellan olika grupper och klaner, där delar de med sig av hur de själva fann enighet och förtroende i en mycket laddat situation. Så en annan av Hassans uppgifter var att planlägga för detta besök. Vi ser fram emot att få höra mer om utvecklingen.

Fortsättning följer i artiklar framöver...