Ungt och sunt ledarskap kan tillsammans med andra människor förändra världen och möta alla de utmaningar som ligger framför oss. Du kan vara med och förändra världen och ledarskapet finns där – men bara om du tar det. NÅGON borde göra något och all förändring börjar med dig själv.

Se Kofi Annans tal om ungt ledarskap under en av sommarens IofC-konferenser i Caux/Schweiz.

Någon är ett filmprojekt primärt riktat mot en yngre målgrupp (ca 18-30år) för att nå ut med IofCs budskap och väcka intresse till eget engagemang. 10 konceptfilmer, alla är olika variationer på samma tema, utgår från fenomenet att vi alla någon gång blir irriterade över något som någon borde göra någonting åt. Mer om projektet kan du läsa i undersidorna här. Länk till filmerna på Youtube hittar du här. 

Under 2013 pågick en tävling och där fyra filmintresserade ungdomar fick möjligheten att resa till Caux under en spännande vecka med temat ’Learning to live in a multicultural society’. Gabriel Lion , Silas Retamal, Emma och Lovisa Käll spenderade en vecka med filmworkshop och konferensdeltagande.
Detta har nu lett vidare till en Stockholmsbaserad grupp som står i startgroparna för att ta Någon vidare in i nästa fas. Hör av dig till Nik eller Bo om du skulle vara intresserad att vara med. (Se kontaktsida.)

 

Filmerna om NÅGON!

Filmerna om NÅGON är 10 konceptfilmer, alla är olika variationer på samma tema. De utgår från fenomenet att vi alla någon gång blir irriterade över något som vi tycker någon borde göra något åt. Men den där NÅGON brukar man inte veta vem det är. Men här dyker han/hon upp för att fixa problemet. Klicka på länken nedan för att se de filmer som har publicerats hittills:

Filmerna är gjorda på uppdrag av Initiative of Change Sverige som en del i en satsning på att använda video för att belysa grundläggande värderingar inom organisationen, på ett underhållande och lättsamt sätt. Mer info om IofC sverige via länken nedan. Förutom att du kan titta på filmerna och sprida dom via sociala media så finns det även möjlighet att vara med i en tävling där du skapar din egen NÅGON‐film. Mer fakta om detta om du klickar på länken nedan.

  • NÅGON‐filmerna
  • Bakomfakta/bilder
SOMEONE! Filmproject

The films on SOMEONE are 10 conceptual, crazy, inspiring films that are all variations on the same theme. Namely, based on the phenomenon that we all sometimes get annoyed about something that we think someone should do something about. But this ”SOMEONE” never turns up and usually we do’nt even know who it would be. But this time he / she shows up to fix the problem. Click the link below to see the films that have published so far.

The films are made for Initiatives of Change Sweden as part of an effort to use short story videos in order to highlight the core values of the organisation, in an entertaining and fun way. More info about IofC Sweden is to be found via the link below.

Besides that you can watch movies and distribute them via social media, there is also the opportunity to participate in a competition where you create your own ”SOMEONE” movie. More facts about this if you follow the link ’The contest’ below.

  • SOMEONE films
  • Behind the Facts / images