Verklig förändring inspirerar verklig förändring.
Berätta din historia.

Har du en berättelse om ett initiativ du har tagit till följd av, eller som lett till, förändring? Exempel på detta kan vara en förändring eller relationer inom familjen eller ett försök att nå ut och bygga broar mellan människor som är annorlunda på något sätt. Kanske har du vidtagit åtgärder för att lösa vissa problem i din kommun eller gjort förändringar i din livsstil för att hjälpa till att rädda miljön.

Oavsett ditt "initiativ till förändring" så skulle vi vilja höra om det. Vänligen dela gärna din berättelse med oss.

Kontakta oss!

När du läser om initiativ som andra gjort hoppas vi att du inspireras till att ta itu med egna initiativ till positiv förändring.