Thursday, August 8, 2019
Author: 
Almedalsveckan 2019 på Samtalsgården

År 1968 grundades Almedalsveckan i Visby av statsminister Olof Palme när han talade till folket från ett lastbilsflak uti Almedalen. Syftet var att skapa en direkt kontakt mellan folkvald och folk. Men vad händer just nu med demokratin i Sverige och världen? I Ryssland och Kina? I USA och stora delar av Europa? Vad händer i Sverige? Det som så många av oss har tagit för självklart, kanske inte alls är det. Demokratin kanske till och med är i fara?

1938 samlade Frank Buchman några tusen personer i Visby för att varna för andra världskriget. MRA bildades i samma veva. Sedan blev det ju IofC i början av 2000-talet. Frågan är om vi står inför ännu en omstart?

Almedalsveckan 2019 bestod av närmare 3 700 genomförda evenemang, som arrangerades av knappt 1 700 arrangörer. Hållbarhet var det ämne flest evenemang handlade om, därefter digitalisering och miljö/klimat. Det fanns politisk representation/namngivna politiker bland medverkande i vart fjärde evenemang. Totalt besöktes Almedalsveckan av närmare 42 000 unika personer. 11 500 personer kom till parken under Almedalsveckans åtta dagar för att lyssna på partiernas tal.


IofC S samarrangerade Samtalsgården med iS!

Samtalsgården ligger centralt i Visby, vid S:t Hansskolan, 200 meter från Almedalsveckans stora scen. iS! (initiativ Samutveckling) huvudbudskap till de förbipasserande var: Välkommen att delta i Almedalens goda samtal!
Vi vill just återskapa kontakten mellan folkvalda och folket. Kanske mest genom att bidra till en ny tids folkbildning – som ett sätt att möjliggöra tillit i samhället. Samtalsgårdens program börjar varje dag med en reflektion av politiken med det parti som var det centrala dagen före i Almedalen. ”Hur skulle samhället se ut med den politiken utifrån en majoritet i Riksdagen? Till det erbjuder vi ytterligare 32 seminarier på aktuella samhällsfrågor som: ”Vad är svensk identitet?”, ”Religionsfobi?”, ”Hatets pyramid”, ”Inre klimat – yttre klimat?”

 

På Samtalsgården samlar vi år efter år cirka tusen aktiva deltagare i våra 40 dialoger om samhällets utveckling. Det kan gälla klimat, välbefinnande, #metoo, religion, ekonomi, utanförskap, hat, rädsla, HBTQ, ledarskap, medarbetarskap, mindfulness, hälsofrågor, skolfrågor, internationella frågor. Vi avslutar varje dag med en skön, fri dans i vårt tält!

 

Så har det sett ut sedan 2013. I år är det således sjunde året i rad som initiativ Samutveckling! arrangerade samhällsdialoger och ett läkande rum för samhällskroppen under Almedalsveckan. Sedan 2017 i samarbete med IofC S. Årets 40 programpunkter motsvarar 1 % av Almedalsveckans hela utbud. Vi lockade 2 % av de 42 000 besökarna. Se gärna http://program.almedalsveckan.info/  (sökord: skolgården)

Utvärdering av samtal 2019

Våra öppna samtal handlar om att möjliggöra tillit i samhället genom en modern form av folkbildning. Med minimal finansiering och stora ideella insatser nåddes framgångar under såväl årets Järvavecka som årets Almedalsvecka. Som ett led i processen utvecklades ett digitalt verktyg för att samla in information från deltagare under några samtal på Samtalsgården. Av drygt 800 deltagare i år blev det få som gick in och svarade på frågorna i sin mobil. Men en fingervisning av resultatet kanske kan utläsas ändå! Samtalsmiljön är öppen under våra samtal. Samtliga, som besvarade enkäten, instämde. 73 procent gav det högsta värdet för att ”andra lyssnade på dem, även om de inte delade deras åsikter”.Resultatet blev ännu tydligare i positiv riktning när frågan gällde ”mig själv”.

Kommentar: Dialogvärdarna verkar ha lyckats med att skapa talamod hos deltagarna, och det var en lyssnande anda. Folk var inte rädda att dela sina åsikter och lyssna för att möta eventuella, egna fördomar. De flesta verkar ha blivit påverkade och tror att de har lärt sig någonting nytt. Det skulle visa att dialogvärdarna lyckades skapa nyfikenhet hos olika deltagare.
Vi hade gäster från Indien, Pinaki och Dr. Mukherjee som var väldigt imponerade med Samtalsgården. Rishabh behövde tolka för dem, men de kände sig inkluderade och glada. Svenska deltagare uppskattade också att få internationella perspektiv från Indien. Det kan vara bra i framtiden att få flera besökare från andra länder.

 

Exempel på samtal – tema ”Hatets pyramid”

30 personer, varav hälften från Nordisk Motståndsrörelse (NMR) samlades på temat hat. Det blev omvälvande och transformerande för de allra flesta. Med lyssnandet och respekten för varandra som det centrala, kunde helt olika åsikter samsas utan några problem alls. SÄPO:s fem poliser lämnade sin bevakning efter 25 minuter och vi var i fred de ytterligare 75 minuter i ett sällan skådat utbyte. Alla var rätt tagna efteråt. De flesta från NMR sammanfattade mötet med ord som: suveränt, berörande, revolutionerande och några föreslog att motsvarande samtal skulle anordnas i svenska kommuner.

Almedalsveckans ledning följde utvecklingen och andades ut efteråt med ett: det är ju det här som är visionen för Almedalsveckan - det demokratiska samtalet på riktigt!
Deltagare från IofC va r detta år Pinaki och Dr. Mukherjee från Indien, Rishabh, Malin, Per.