Vad Vi Gör

Insatsen är uppbyggd kring samspelet mellan människor, i hemmen, i små eller stora grupper, genom dialog, kurser, lokala och internationella konferenser. Vi fokuserar på förtroendeskapande etiskt ledarskap och en hållbar livsstil.

Vad Vi Vill

Bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld, där var och en i trohet mot sitt samvete kan ge sitt unika bidrag.

Vilka Vi Är

Initiatives of Change (IofC) är en världsomspännande rörelse av människor som engagerar sig för förändringar i samhället med förankring i individer som är villiga att själva förändra sina motiv och beteenden.