Monday, 06 March, 2017

Om lyssnande dialog och möten mellan generationer. En workshop där du får lära känna och pröva på olika sätt att bygga förtroende.

Thursday, 08 December, 2016

LEK – LÄR - LYSSNA