Tuesday, October 11, 2016
Global Peace Exchange 2016, Örebro - Sweden
 

Årets ’Peace Exchange’ arrangerades av Global Peacebuilder’s Institute i samarrangemang med St Francis Foundation från San Fransisco samt IOFC Sverige. Eventet hölls på Solliden, ett retreatcenter strax utanför Örebro 7-14 Aug. 27 deltagare representerande 11 länder såsom Sverige, Ryssland, Ukraina, Polen, USA, Najavo/Dine Nation, Tyskland, Holland, Israel, Palestina, Egypten. Årets fokus var att nå större insikt i aggression och våld genom Experiential Peacebuilding inkluderande metoder från IOFC, 12-steg för fred, fysiskt teater, gruppdelande, kartläggning av personliga våldsmönster. Detta interdisciplinära tillvägagångssätt hjälpte deltagarna att bättre förstå det fundamentala i att fredsskapande i världen först och främst består i att skapa fred i oss själva. Konferensen var framgångsrik, såväl utifrån deltagarnas upplevelser som vad vi lärt oss om våra metoder. En fullständig rapport lämnas till IOFC under hösten. Vill du veta mer; kontakta Kjersti eller Judson Webb.

Tack för ditt stöd.

Judson Webb (Kjersti & 2016 Peace Exchange Team)

Website