Creators of Peace in SwedenFredscirklar (Peace Circles/Creators of Peace ’CoP’) lanserades 1991 i IofCs konferenscenter i Caux, Schweiz av Anna Abdallah Msekwa från Tanzania, en respekterad politiker och ledare för sitt lands kvinnoorganisationer. I sitt invigningstal, uppmanade hon alla att "skapa fred var vi än är, i våra hjärtan, våra hem, på vår arbetsplats och i vårt samhälle. Vi låtsas alla att någon annan är stötestenen ... Kan denne ’någon annan’ vara mig själv? "

CoP är nu ett globalt nätverk av personer som arbetar på olika kontinenter genom fredscirklar, workshops, personliga möten, gemenskapsbyggande verksamhet och internationella konferenser - Caux, Schweiz '91 och '94, Indien 2001, Uganda 2005 och Australien 2009. En delegation deltog också i FNs kvinnokonferens i Peking (1995).

Ovan en bild från en svensk fredscirkel där fem personer från Malmö, Göteborg och Stockholm deltog i Stockholm under en helg. De var två intensiva dagar med delande av erfarenhet från alla i en atmosfär som gav plats för tillit och ärlighet. Varje freds cirkel blir annorlunda då den skapas utifrån gruppens erfarenhet.

- Ytterligare info här.