Vad Vi Gör

Insatsen är uppbyggd kring samspelet mellan människor, i hemmen, i små eller stora grupper, genom dialog, kurser, lokala och internationella konferenser. Vi fokuserar på förtroendeskapande etiskt ledarskap och en hållbar livsstil.

Vad Vi Vill

Bygga en rättvis, fredlig och hållbar värld, där var och en i trohet mot sitt samvete kan ge sitt unika bidrag.

Vilka Vi Är

Initiatives of Change (IofC) är en världsomspännande rörelse av människor som engagerar sig för förändringar i samhället med förankring i individer som är villiga att själva förändra sina motiv och beteenden.

Nyheter

GIG! 
Gemenskap IofC Göteborg

GIG!
Gemenskap IofC Göteborg

Inga Wieselgren

Inga Wieselgren (f. Tengsjö), en pionjär i insatsen för Initiatives of Change, gick stilla ur tiden på sin 97 – årsdag den 20 januari 2016. Hennes melodier och musik kommer att leva.

No front page content has been created yet.